Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Legea nr. 28/2020 (Legea 28/2020) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Legea 321/2009) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 274 în data de 1 aprilie 2020 și va intra în vigoare în termen de 45 de zile de la publicare.

Legea 28/2020 prevede un număr semnificativ de modificări, schimbând substanțial cadrul legislativ privind facturarea și refacturarea taxelor și serviciilor, obligațiile comerciantului, precum și regimul sancționator aplicabil.

Facturarea și refacturarea taxelor și serviciilor

Se înlătură interdicția totală impusă comercianților de a factura servicii și taxe către furnizori.

Astfel, serviciile se împart în două categorii: (i) servicii care nu sunt legate de actul comercial (anume, serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile si evenimentele de promovare a activității și imaginii comerciantului), pe care comercianții nu le pot factura furnizorilor; și (ii) servicii care sunt legate de actul comercial (inclusiv serviciile de promovare, marketing și publicitate a produselor achiziționate de la furnizor), pe care comercianții le pot factura, cu condiția ca acest lucru să fie agreat contractual, în mod clar și fără ambiguitate, anterior începerii prestării efective a serviciilor.

Termenele de plată

Legea 28/2020 modifică și termenele de plată ale comercianților către furnizorii produselor alimentare, după cum urmează:

Obligații speciale ale comercianților

În conformitate cu modificările aduse de către Legea 28/2020, comercianții nu mai sunt obligați să asigure spații de expunere distincte pentru produsele românești.

Astfel, comercianții pot acorda, prin înțelegerea părților, spații distincte de expunere şi semnalizare la raft pentru fiecare produs alimentar, în funcţie de ţara de origine.

Totodată, obligația comercianților de a achiziționa din lanțul alimentar scurt anumite produsele (anume, carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate și de panificație) în proporție de cel puțin 51% din volumul de marfă la raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, este înlăturată.

Mai mult, Legea 28/2020 prevede că pentru aceste categorii de produse se pot încheia parteneriate directe pentru a asigura accesul consumatorului la produse proaspete. Metodologia privind parteneriatele directe va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Legea 28/2020 înlătură și obligația comercianților de a organiza evenimente de promovare si vânzare a produselor alimentare românești.

Urmare a modificării, comercianții pot organiza evenimente de promovare a produselor alimentare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare, indiferent de originea acestora.

Schimbări cu privire la sancțiunile aplicabile

Legea 28/2020 aduce modificări importante cu privire la regimul sancționator aplicabil, astfel:

Modificarea contractelor existente

Contractele în derulare trebuie să fie modificate pentru a fi puse în acord cu noile prevederi într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii 28/2020, respectiv până pe 16 noiembrie 2020.

Normele metodologice pentru aplicarea Legii 321/2009 vor fi adoptate într-un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 28/2020. 

Pregătit de către:
Rareș Crîșmaru – Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:
Nicoleta GheorgheManaging Associate, Radu și Asociații SPRL
Radu Diaconu, Associate Partner, Radu și Asociații SPRL