Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (OUG 37/2020) a intrat în vigoare la data de 30 martie 2020, fiind publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 30 martie 2020.

Beneficiarii OUG 37/2020  

De prevederile OUG 37/2020 vor putea beneficia atât persoane fizice, cât și anumite categorii de profesioniști (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, profesii liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei) și persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit (Debitorii).

Scopul OUG 37/2020

Conform prevederilor OUG 37/2020, Debitorii pot solicita băncilor, IFN-urilor, precum și sucursalelor acestora din străinatate care desfașoară activitate în România (Creditorii), suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor datorate în baza contractelor de credit și de leasing încheiate până la data de 30 martie 2020.

Criteriile prevăzute pentru suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor

Modificarea contractelor de credit ca urmare a aplicării OUG 37/2020

Potrivit OUG 37/2020, modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale; Creditorul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, să notifice Debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea suspendării. 

Alte inițiative legislative

Pe data de 31 martie 2020, Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat o măsură legislativă similară, și anume Proiectul de lege privind suspendarea rambursării creditelor. Conform acestui proiect de lege, noțiunea de “creditor” cuprinde și “colectorii de creanțe”, iar măsurile de suspendare se aplică și procedurilor de executare silită începute de creditori înainte de intrarea în vigoare a acestei legi (acestea urmând sa fie suspendate până la 31 decembrie 2020). Proiectul de lege urmează să fie depus la Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

 

Pregătit de către:
Loredana Duică – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu, Associate Partner, Radu și Asociații SPRL