Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2017 (“OUG 82/2017”) privind modificarea și completarea unor acte normative

  • Subiect: Angajatorii au obligația de a negocia colectiv implementarea ultimelor modificări aduse Codului Fiscal cu privire la cuantumul cotelor de contribuții sociale datorate de angajați, până la data de 20 decembrie 2017.
  • Modificări: OUG 82/2017 modifică anumite prevederi ale Legii 62/2011 privind dialogul social pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2017 privind Codul Fiscal (“OUG 79/2017”). OUG 79/2017 aduce modificări substanțiale obligațiilor fiscale stabilite în sarcina angajaților cu contract individual de muncă, inclusiv majorarea cotei de contribuții de asigurări sociale la 25% din câștigul brut realizat.

Principalele modificări aduse Legii 62/2011 privind dialogul social („Legea 62/2011”) sunt următoarele:

  • Toți angajatorii care nu au încheiat un contract colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate au obligația de a iniția negocieri colective, indiferent de numărul angajaților din unitate, pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse de OUG 79/2017 la Codul Fiscal cu privire la cuantumul cotelor de contribuții de asigurări sociale datorate de angajați.
  • Toți angajatorii care au un contract colectiv de muncă în vigoare la nivel de unitate, au obligația de a negocia un act adițional la contractul colectiv de muncă pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017.

Cu privire la părțile îndreptățite să negocieze, OUG 82/2017 stabilește derogări de la regulile de reprezentativitate stabilite de Legea 62/2011, după cum urmează:

1. În unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, angajații pot fi reprezentați la negociere astfel:

  • de către reprezentanții salariaților și
  • de către reprezentanții federației sindicale reprezentativă in sectorul de activitate, în baza mandatului sindicatului.

2. În unitățile în care nu există sindicat constituit la nivel de unitate, angajații pot fi reprezentați la negociere de către reprezentanții salariaților care pot adresa o invitație de participare la negociere și următoarelor persoane:

  • reprezentantului federației reprezentative în sectorul de activitate sau
  • reprezentantului confederației sindicale reprezentative la nivel național
Punctul de pensie

Începând cu data de 1 iulie 2018 punctul de pensie se majorează cu 10% față de valoarea curentă și va fi de 1.100 lei.

Indemnizația socială pentru pensionari

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari va fi de 640 lei. În prezent, nivelul indemnizației este de 520 de lei.

Contribuția la fonduri de pensii administrate privat

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat va fi redusă de la 5,1% la 3,75%. Contribuția aferentă fondurilor de pensii administrate privat este parte din contribuția de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii.

Indemnizația pentru creșterea copilului

Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, cuantumul minim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului se modifică, fiind suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, stabilit prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În prezent, cuantumul minim al indemnizației lunare este de 85% din salariul minim brut pe țară.

Cuantumul indemnizaţiei se va majora cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă în cazul suprapunerii a două sau mai multe situații de natură a genera acest drept, pentru fiecare dintre copii, începând cu al doilea, inclusiv în cazul sarcinilor gemelară, de tripleţi sau multipleţi.

Modificările aduse Legii 62/2011 se vor aplica pentru o perioadă limitată de timp, respectiv între 20 noiembrie 2017 și 20 decembrie 2017.

Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 902/16 noiembrie 2017
Autori:

Nicoleta Gheorghe, Avocat
Inga Tigai – Tax Senior Manager