Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Ordonanța de urgență emisă de către Guvernul României pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Ordonanța de urgență”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 231 în data de 21 martie 2020 și este în vigoare de la data publicării.

Ordonanța de urgență reglementează, printre altele, măsura mult așteptată privind sprijinul guvernamental pentru plata indemnizației de șomaj tehnic, categoriile de angajatori care vor beneficia de această măsură, condițiile care trebuie îndeplinite, precum și procedura pe care angajatorii trebuie să o urmeze pentru a beneficia de acest sprijin din partea statului român.

Ordonanța de urgență prevede că, pe durata stării de urgență instituite prin Decret Prezidențial, pentru perioada suspendării temporare a contractelor individuale ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Valoarea indemnizației este plafonată la 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.

Ordonanța de urgență distinge între două categorii de companii beneficiare:

a) Companiile care sunt forțate să își întrerupă activitatea, total sau parțial, în baza deciziilor emise de către autoritățile publice, pe perioada stării de urgență (angajatori direct afectați);

Această categorie de angajatori trebuie să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

b) Companiile care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor (angajatori indirect afectați);

Pentru aceasta categorie de angajatori, plata indemnizației se face pe baza unei declarații pe propria răspundere prin care angajatorul menționează că înregistrează o scădere a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitatea financiară de a plăti toți angajații.

Angajatorii din aceasta categorie pot beneficia de plata indemnizației pentru maximum 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență.

În ceea ce privește procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorii pentru a beneficia de un astfel de ajutor din partea statului, pentru ambele categorii de angajatori, Ordonanța de urgență prevede că solicitarea este transmisă prin poștă electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă unde angajatorul își are sediul social.

Forma cererii este prevăzută în anexele la Ordonanța de urgență și trebuie semnată și datată de reprezentantul legal al angajatorului. Cererea trebuie să fie însoțită de lista persoanelor care vor beneficia de această indemnizație, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență.

Documentația menționată mai sus trebuie depusă în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata sumelor se va efectua în termen de 30 de zile de la momentul depunerii documentelor.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Declarația trebuie depusă și plata trebuie efectuată de către angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal până la data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. 

Pentru această indemnizație, Ordonanța de urgență prevede că nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

Pregătit de către:
Ana Flueran – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL