Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
Legea privind modificarea și completarea Legii societăților

Am rezumat în cele ce urmează cele mai importante modificări aduse de legea nr. 163/10 iulie 2018 (“Legea”) Legii societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”) si Legii contabilității nr. 82/1991 („Legea Contabilității”).

Noul cadru legal intră în vigoare în trei zile de la publicare, respectiv pe 15 iulie 2018.

Dispoziții generale

Legea modifică Legea Societăților pentru a permite distribuirea trimestrială (nu numai anuală) a dividendelor. Legea Contabilității este și ea modificată pentru a permite punerea în practică a acestor noi prevederi incluse în Legea Societăților.

Caracterul opțional al distribuirii trimestriale a dividendelor

Dividendele se pot distribui si trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.

Dividendele distribuite trimestrial se pot plăti în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale.

Distribuirea trimestriala a dividendelor se poate face pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a acționarilor/asociaților (a) auditate, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii, sau (b) verificate de cenzori, în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.

Regularizarea sumelor rezultate din distribuirea trimestrială a dividendelor

Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situațiile financiare anuale.

Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, indiferent dacă obligația de plată incuba acționarului/asociatului care a încasat dividendele sau societății.

Regim sancționator

Infracțiunea reglementată de Legea Societăților care sancționează încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite anual, potrivit situațiilor financiare anuale, se completează cu prevederi referitoare la distribuirea trimestrială a dividendelor, sancționând: încasarea sau plata dividendelor, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Dragoș Radu, Partener – Avocat, Coordonatorul societății de avocați
Radu Diaconu, Associate Partner – Avocat