Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 

 

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Legea 19/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020 și intră în vigoare pe data de 17 martie 2020.

Aplicabilitate

Prevederile legii se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat. Pentru anumite societăți  zilele libere se pot acorda doar cu acordul angajatorului (ex. unitățile sistemului energetic național, unitățile sanitare, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă).

Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz.

Beneficiarii zilelor libere

Potrivit Legii nr. 19/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii.

Condiții pentru acordarea zilelor libere

Potrivit legii, pentru a putea fi acordate zile libere trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Indemnizația

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Sumele pentru plata acestei indemnizații se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

 

Pregătit de către:
Anca Atanasiu – Senior Associate 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Andrei Ștefanovici, Senior Managing Associate – Avocat, coordonatorul practicii de dreptul muncii