Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Parlamentul a adoptat Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG 132/2020  privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (OUG 132/2020).

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1201 din 9 decembrie 2020 și a intrat în vigoare la data de 12 decembrie 2020.

Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți care privesc salariații și angajatorii.

Reducerea timpului de muncă

Angajatorii vor putea să reducă timpul de muncă a salariaților cu cel mult 50% (și nu cu cel mult 80% cum era prevăzut anterior) din durata zilnică/săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă. Legea de aprobare extinde perioada pentru care se acordă sprijinul financiar, acesta fiind acordat și pentru o perioadă de până 3 luni după încetarea stării de urgență/ alertă/ asediu.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, nemaifiind necesar ca acestea să fie consecutive.

Măsura reducerii timpului de muncă se aplică și în cazul muncii în ture, precum și în cazul programului inegal. 

Legea 282/2020 elimină prevederea conform căreia implementarea măsurii trebuia transmisă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară.

Legea 282/2020 a introduce o nouă prevedere prin care  se precizează documentația necesară și termenele ce trebuie respectate pentru decontarea indemnizației.

O altă modificare adusă prin Legea 282/2020 vizează interdicția impusă societăților de a angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. În urma noilor modificări, această interdicție se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare.

Măsuri cu privire la desfășurarea activității în regim de telemuncă

Modificările aduse de Legea 282/2020 vizează și sprijinul financiar pentru telemuncă de 2.500 RON. Legea extinde sfera de eligibilitate și pentru salariații care au desfășurat muncă în regim de telemuncă pe perioada stării de alertă, și nu doar pe perioada stării de urgență.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

  

Pregătit de către:
Ana Flueran – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:
Radu Diaconu – Associate Partner, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL