Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Reforma Directivei privind detașarea lucrătorilor

Directiva privind detașarea lucrătorilor 2018/957/EU (“Directiva Reformă”) a fost adoptată de către Parlamentul European în data de 29 mai 2018 și reprezintă o revizuire a Directivei privind detașarea lucrătorilor din 1996, oferind un nivel mai ridicat de protecție lucrătorilor detașați. Directiva Reformă trebuie transpusă în legislația țărilor Uniunii Europene, inclusiv în România, până cel târziu în data de 30 iulie 2020.

Transpunerea Directivei Reformă va produce consecințe majore asupra regulilor privind detașarea lucrătorilor. Conform Directivei Reformă, atunci când durata detașării depășește 12 luni, toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile în statul gazdă se vor aplica și lucrătorului detașat, spre deosebire de regulile aplicabile în prezent care garantează un set limitat de drepturi fundamentale.

De asemenea, pe durata detașării, lucrătorii detașați vor avea dreptul să primească toate componentele remunerației, astfel cum acestea sunt reglementate de legislația națională, și nu doar salariul minim aplicabil la nivel de țară, astfel cum în prezent este în mod general reglementat în majoritatea țărilor UE.

Pregătit de către:
Anca Atanasiu – Senior Associate 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Andrei Ștefanovici, Senior Managing Associate – Avocat, coordonatorul practicii de dreptul muncii