Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Cadru legislativ

Principalele reglementări

Prevederi legale care au instituit starea de alertă

Pentru cele trei zile în care a fost în vigoare, Hotărârea 24/2020 a impus obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, cât și o serie de măsuri ce trebuiau luate în cazul în care activitatea desfășurată nu permite acest lucru, precum: asigurarea triajului epidemiologic, dezinfectarea mâinilor, respectarea regulilor privitoare la spațiile de lucru comune și decalarea programului de lucru pentru angajatorii care au peste 50 de angajați.

Hotărârea 24/2020 a fost abrogată de Hotărârea 394/2020, care nu a mai preluat aceste prevederi.

Legea 55/2020 a adoptat, printre altele, măsuri cu privire la: 

(i) posibilitatea angajatorului de a dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului muncii ori a atribuțiilor angajatului;

(ii) prelungirea valabilității contractelor colective de muncă pe durata stării de alertă și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia;

(iii) posibilitatea angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariați de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore;

(iv) prelungirea efectelor OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020;

(v) extinderea aplicabilității  prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, până la finalizarea cursurilor anului școlar;

(vi) anumite măsuri privind regimul juridic al angajaților din sectorul public.

Prevederi legale subsecvente

Ordinul 1731/2020 instituie o serie de recomandări pentru angajatori și angajați privind organizarea și desfășurarea  activității în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), printre care: purtarea obligatorie a măștii, spălatul pe mâini regulat, efectuarea unui triaj observațional al angajaților, termometrizarea zilnică și organizarea spațiilor de muncă astfel încât să se asigure distanța între angajați.

Conform Ordinului 3577/2020, măsuri de organizare, amenajare și informare trebuie luate de către angajatori, pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, printre care se menționează: (i) identificarea riscurilor de contaminare epidemiologică; (ii) informarea angajaților cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, precum și cu privire la măsurile de protecție și regulile pentru gestionarea situațiilor în care prezintă simptome ale infectării cu coronavirus; (iii) amenajarea spațiului de lucru astfel încât să se păstreze distanța fizică între angajați și (iv) limitarea deplasărilor în afara locului de muncă și circularea documentelor preponderent prin mijloace electronice.

Sunt reglementate totodată măsuri speciale ce trebuie luate în cazul în care un angajat este suspect / confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2.

Același act normativ reglementează anumite obligații pentru angajați cu scopul prevenirii răspândirii COVID-19, printre care menționăm obligația de a: (i) respecta toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator; (ii) purta măști de protecție; (iii) accepta verificarea temperaturii corporale; (iv) înștiința imediat angajatorul dacă prezintă simptome ale infectării; (v) rămâne la domiciliu dacă prezintă simptome ale infectării; (vi) dezinfecta spațiul de lucru și obiectele necesare activității, să își spele și dezinfecteze mâinile; (vii) folosi culoarele de circulație indicate și să evite staționarea în locurile comune; (viii) evita comunicarea prin intermediul documentelor tipărite; (ix) aerisi frecvent spațiul închis în care își desfășoară activitatea.

Potrivit Legii 59/2020, prin derogare de la Codul muncii, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, exclusiv pe suport electronic.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de către:
Eduard Florea – Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
Radu Diaconu - Associate Partner